ఆస్తమాకు ఇంట్లో ఔషధాలు బామ్మా చిట్కా || Home Remedy for Asthma in Telugu| BammaVaidyam

ఆస్తమాకు ఇంట్లో ఔషధాలు బామ్మా చిట్కా || Home Remedy for Asthma in Telugu| BammaVaidyam


Good Morning to all Not belongs to that country. He saw the problems faced by the people He fought for their Independence Great leader Che Guevara Such a great leader effected “ASTHMA” Exposure to various irritants and substances that trigger allergies (allergens) can trigger signs and symptoms of asthma. such as pollen, dust mites, mold spores, Chest Pain etc 40% of people suffering from asthma Home Remedy for asthma from Bamma’s Tip Required Ingredients onions and Onion juice Honey First Grind onions in mixy Filter the onion juice Like this Take Filtered Onion Juice in a glass Add one table spoon honey in onion juice mix onion juice with honey take this Mixed onion juice with honey every day morning Do it for one month soon you will recover from asthma

27 comments on “ఆస్తమాకు ఇంట్లో ఔషధాలు బామ్మా చిట్కా || Home Remedy for Asthma in Telugu| BammaVaidyam

 1. Suresh Grandhi Post author

  Iam sindhu nenu pregnency kosam try chestunanu mari ilanti time lo e onion juice thisukovacha body heat em cheyadu ga chepara bamma garu

  Reply
 2. bindu ayurveda vaidyasaala Post author

  ఆస్తమా , దగ్గు ఎన్ని మందులు వాడిన, ఎన్ని గృహ చిట్కాలు పాటించి నా తగ్గడం లేదా..? అయితే ఒక్క సారి మా యొక్క శాస్త్రీయ పద్దతిలో చేసిన ఆయుర్వేద మందులు వాడి చూడంది.. కావాల్సిన వారు whatsup నెంబర్ ఇవ్వండి call చేస్తాం

  Reply
 3. Vizag ESWSR Post author

  medam garu ,మా అమ్మ కు కేవలము ఆయాసం మరియూ పిల్లికుతా లు వస్తున్నాయి. ఈ చిట్కా సరిపోతుంద,చెప్పండి

  Reply
 4. rajesh sirangula Post author

  బామ్మ గారు పరగడుపున తాగాల లేక తిన్నాక

  Reply
 5. nama bharath Kumar Post author

  Ninu chusntay ninnu kalipi veyali anipistundhi. Nee gollini thanivi theera chikalani undhi

  Reply
 6. Sivarama Krishna Reddy Post author

  Bamma naku astham oudhi ka ni 7 years every day morning afternoon and evening daily vadhuchunna kani one week nice but after week coming astham what is treaming

  Reply
 7. Lakshman K Post author

  Bamma garu ma sister ki Astham chala ekkuvaga undi bamma garu 6 years nundi enka thaggatam ledhu miru chepinatu vadite complete ga asthma cure avutunda bamma garu

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *